پروژه های عمومی

پروژه های عمومی:خدمات فنی ، توسعه فنی ، مشاوره فنی ، تبادل فنی ، انتقال فن آوری و محبوبیت فناوری ؛ ساخت یاطاقان ، چرخ دنده و قطعات انتقال؛ فروش بلبرینگ ، چرخ دنده و قطعات انتقال؛ تولید بلبرینگ؛ فروش با تحمل سنگین با دقت بالا؛ فروش تحمل؛ تولید محصولات سخت افزاری ؛ تولید محصولات فولادی بلبرینگ؛ ساخت محصولات متالورژی فورج و پودر ؛ ساخت تجهیزات و لوازم جانبی سریع السیر فروش محصولات متالورژی فورج و پودر؛ فروش تجهیزات و لوازم جانبی راه آهن سریع السیر ؛ ساخت ربات های صنعتی؛ تحقیق و توسعه قطعات خودرو (به استثنای پروژه های قابل تصویب طبق قانون ، به طور مستقل فعالیت های تجاری را طبق قانون با مجوز تجارت انجام می دهند).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)