شرکای ما

قطعات خودرو
1. ماشین MAAG از اتریش
2. Teknatex APS از دانمارک
3.EIS اتوماسیون از مالاوسیا
4.SUMITOMO از ژاپن
5. Newsun در چین
موتور لوبیا
1. Keytronic از آمریکا
2.Avanzt از سنگاپور
3. اوراوا از اسلواکی
4. ساخت نهایی از هلند
تجهیزات اداری
1.APS از بلغاری
2. IPC از آمریکا
3. سرتوس از هنگ کنگ
لوازم خانگی
1. ATLANT Inc از بلاروس
2. لیتلسوان در چین
bx